Katalog

Nedenstående katalog er udarbejdet efter foreningens første face-to-face bestyrelsesmøde den 2. oktober 2022. Kataloget er fremkommet på baggrund af bestyrelsens og medlemmernes input og det er her, vi ønsker at tage afsæt. Kataloget vil løbende blive revideret og rettet til.

Nedenstående er mål, vi stiler mod at indfri – uden nogen bestemt tidshorisont.

  • Afkomstbeskrivelser
   I Sverige har man haft god erfaring med at lave afkomstbeskrivelser. Prisen vil blive 150 kr. for en afkomstbeskrivelse. Der er ikke tale om en test, men om en beskrivelse af hundens naturlige anlæg/evner set under forskellige udfordringer til hunden på dagen.
  • Weekendtræninger med inviterede trænere
   Vi tænker hele weekender med 2-3 spændende og dedikerede trænere (også fra udlandet). Niveauet kan være fra begynder til vinder og veksle efter behov.
  • Kurser til ”grønne ejere, der vil på jagt”
   Fx 4 gange blandet teori og praksis, der skal klæde førere (og hunde) på til praktisk jagt. Om fx: etik, jagtregler, respekten i/omkring jagt, jagtopbygning, vildtbehandling og -aflivning, hvordan driver man, hvordan apporterer man og meget andet.
  • Webinarer/Kurser
   Det kunne fx være om sundhed, anatomi, sygdomme/parasitter, avlsfremstilling, trimning, foder og myter, teori i træningsmetoder og meget andet. Men hvis du har en idé til noget spændende, eller vil udbyde et webinar/kursus, så kig under ”Din side / Galleri” her på hjemmesiden og se, hvordan du kan få din idé omsat til virkelighed.
  • Træningsudvalg
   Dette udvalg skal stå for tilrettelæggelse og udvikling af al træning ud fra et kommissorie, som bestyrelsen udarbejder. Vi opfordrer medlemmer og andre med stor interesse for dette arbejde i SFR til at melde sig til udvalget. Kresten Henriksen er bestyrelsens repræsentant i udvalget.
  • Medieudvalg
   Dette udvalg skal stå for SFRs ansigt udadtil. Kommissorie udarbejdes af bestyrelsen. Vi opfordrer også her medlemmer og andre med stor interesse for dette arbejde i SFR til at melde sig til udvalget. Randi Pedersen og Annette Jakobsen er bestyrelsens repræsentanter i udvalget.
  • Sundhedsudvalg
   Vi opfordrer også her medlemmer og andre med stor interesse for dette arbejde i SFR til at melde sig til udvalget. Bestyrelsen udarbejder kommissorie. Birgitte Ahlberg er bestyrelsens repræsentant i udvalget.
  • Grøn dummy test
   Dette vil blive en test rundt omkring i landet med en helt fast procedure. Det bliver en test med flere niveauer på flere poster. Den første test er berammet til den 4. og 5. marts 2023.
  • Vildt-test
   SFR er i gang med at udvikle et nyt testoplæg, som forhåbentlig bliver afprøvet i løbet af 2023.
  • Faste årlige events
   • Hundesport mod Cancer
    SFR ønsker årligt at bidrage her.
   • Sommertræf
    Annette Jakobsen og Jørgen Schnipper viderefører deres stolte tradition med et sommertræf. Træffet flyttes til den 2. weekend i juni (hvert år). I år er det den 10. og 11. juni 2023.
   • Adventsgåtur
    SFR ønsker at starte en tradition i alle landsdele på samme tidspunkt, samme dag. SFR vil arrangere en adventsgåtur hvert år den 1. søndag i advent kl. 13 med efterfølgende gløgg og æbleskiver.
  • Hvalpepakker
       Opdrættere vil få mulighed for at købe og tilbyde en hvalpepakke fra SFR til deres hvalpekøbere til en pris af 200 kr.

Til de forskellige tests og weekendtræninger vil vi gerne invitere boder med relevante tilbud til hunde og hundeførere.

Til samme arrangementer vil vi efter behov have guider, der på dagen kan tage uerfarne hundeførere og tilskuere i øvrigt med rundt og give forklaringer på, hvad der foregår. 

Har du en idé? Så kom ud med den. Kontakt SFR, så ser vi med alvor på dine ønsker.