Regler for budget og godkendelse af idé

Hvis du vil tilbyde noget nyt – ønsker at arrangere tests/prøver/kurser/webinarer – ønsker at lave en træningsdag eller weekendtræning – eller andet, skal du:

  • Have dit ønske godkendt hos bestyrelsen.
  • Kontakte kalenderkoordinator om en/flere mulige datoer samt
  • Udarbejde et budget, der skal godkendes af både formand og kasserer i SFR.
  • Du skal udarbejde et budget, der viser alle forventede/anslåede udgifter for arrangementet – og hvor mange deltagere der skal være for at dække udgifterne – og til hvilken pris.
    Se link til Vejledningsskema til budgetlægning for arrangementer!
  • Budgettet skal udarbejdes i god tid, så det kan nå at blive godkendt og så der kan være en rimelig tilmeldingsperiode og tilmeldingsfrist.
  • Endelig skal du lave en invitation ud fra SFRs skabeloner, som du kan rekvirere hos bestyrelsen. Invitationen sendes også til godkendelse hos både formand og kasserer for SFR.

Som udgangspunkt kan ingen udbud under SFR give underskud!

En overskridelse af et godkendt budget kan ikke umiddelbart accepteres.