Regler for budget og godkendelse af idé

Hvis du vil tilbyde noget nyt – ønsker at arrangere kurser/webinarer – ønsker at lave en weekendtræning – ønsker at være tovholder på en SFR-test eller andet, skal du:

  • Have dit ønske godkendt hos bestyrelsen.
  • Orientere koordinator for landsdelen, samt
  • Udarbejde et budget, der skal godkendes af kasserer og bestyrelse.
  • Du skal udarbejde et budget, der viser alle forventede/anslåede udgifter for arrangementet (fx trænerhonorar, dommerhonorar, forplejning, overnatning, indkøb præmier, kørsel, terrænleje osv.) – og, hvor mange (indtægter) deltagere der skal være for at dække udgifterne – og til hvilken pris.
  • Budgettet skal udarbejdes i god tid, så det kan nå at blive godkendt og så der kan være en rimelig tilmeldingsperiode og tilmeldingsfrist.

Som udgangspunkt kan ingen udbud under SFR give underskud!

En overskridelse af et godkendt budget kan ikke umiddelbart accepteres.